BOUW INDUSTRIE

Iedere toepassing is anders en dat vergt inleving in het concept.

[Klik hier voor de akoestiek productpagina van vilton]

Geluid kan ervaren worden als iets aangenaams of als een nuttig signaal, maar geluid kan ook tot overlast leiden. Geluidbronnen die in de praktijk tot klachten kunnen leiden, zijn onder meer burengeluiden, installatiegeluid, weg-, rail- en vliegverkeer en industrielawaai.

Bouwakoestiek en ruimteakoestiek

Vilton maakt onderscheid in bouwakoestiek en ruimteakoestiek. Wanneer wij praten over bouwakoestiek dan gaat dat over geluid van ruimtes onderling of van geluid van buiten die overlast veroorzaakt in een gebouw. Denk daarbij aan: luchtgeluid, contactgeluid, flankerend geluid, omloopgeluid en installatie geluid. Wanneer wij praten over ruimteakoestiek dan gaat het over geluid in de ruimte zelf. Ruimteakoestiek bevat voornamelijk materialen die in het zicht blijven, waardoor esthetiek, naast functionele eigenschappen en technische prestaties, een belangrijke rol speelt. Daarom zijn er vele mogelijkheden in kleuren en afwerkingen van de materialen.

Trillingen

Trillingshinder kan zich uiten op diverse niveaus:
  • Voelcomforthinder: voornamelijk bij trillende vloeren.
  • Geluidshinder: wanden en plafonds worden aangeslagen door trillingen en beginnen op hun beurt geluid af te stralen.
  • Hinder met betrekking tot het goed functioneren van machines en apparaten, zoals electronenmicroscopen, lasers, Weegschalen ect.
  • Esthetische hinder: het ontstaan van scheuren en barsten in afwerkingslagen van gebouwen.
  • Stabiliteitshinder: barsten die de stabiliteit van bepaalde constructieve elementen aantasten.
De twee laatste punten zijn vaak het gevolg van langdurige trillingen, waarbij een soort vermoeiingseffecten optreedt. Aanvankelijk is er geen probleem, maarna lange tijd van inwerkende trillingen wel.
 

De meest gebruikte trillingsisolatoren zijn:

  • rubber(achtige) materialen
  • stalen (helicoïdale) veren
  • luchtveerbalgen
De rubber(achtige) materialen worden speciaal ingezet voor resonantiefrequenties boven de 5 Hz. De veren worden ingezet voor resonantiefrequenties tussen de 2,5 Hz en 5 Hz. Voor resonantiefrequenties lager dan 2,5 Hz is men aangewezen op luchtveerbalgen. Stalen veren komen qua eigenschappen het meest in de buurt van het ideale veergedrag. Bij dit soort veren is de statische stijfheid identiek aan de dynamische stijfheid, terwijl de demping nul is. Om de op te nemen belastingen goed te kunnen afstemmen wordt er gebruikt gemaakt van vernesting. Hierbij worden 2 veren in elkaar geschoven. De buitenste is de structuurveer en de binnenste de tuning veer. Onder rubber(achtige) materialen vallen o.a. natuurrubber, polyurethaan schuimen, granulaat rubbers en kurkelastomeren. Deze materialen vertonen niet-lineair elastisch gedrag; demping is meestal niet verwaarloosbaar, waardoor een hysterises curve wordt doorlopen bij het uitzetten van een krachtzakkingdiagram.
 
De rubber(achtige) materialen en veren vormen tevens de basis van diverse complete akoestische systemen voor het ontkoppelen van (machine) fundaties, (staal)constructies, vloersystemen, voorzetwanden, plafonds, etc. Om het geluid volledig te isoleren, bijv. in opnamestudio’s, discotheken, filmzalen, theaters en dergelijke, kan het noodzakelijk zijn een box-in-box systeem toe te passen. Dit is een combinatie van meerdere systemen zoals een zwevende vloer, akoestisch ontkoppelde wanden en plafond. 


Galm

Elke ruimte heeft zijn eigen unieke ruimte-akoestiek. De akoestiek is grotendeels afhankelijk van de ruimte zelf. De geometrie, de afwerking van de wanden, vloeren en plafond, de inrichting van de ruimte, etc. De mate van galm in een ruimte is een belangrijke parameter in de akoestiek. Galm wordt meestal uitgedrukt in de nagalmtijd, met andere woorden: hoe lang blijft geluid nagalmen in de ruimte. Teveel galm kan zorgen voor hoge geluidniveaus in een ruimte. Over het algemeen wordt een korte nagalmtijd als plezierig ervaren. Grofweg kan worden gesteld dat zachte afwerkingen geluid absorberen en harde afwerkingen geluid reflecteren. Hoe meer reflectie, hoe meer galm. Door bij het ontwerp van een
ruimte na te denken over het materiaalgebruik, kan grote invloed worden uitgeoefend op de nagalmtijd.
 

Nagalmtijd en geluidsabsorptie

De nagalmtijd is de tijd waarin het geluidsniveau afneemt met 60 dB nadat een geluidsbron gestopt is met het produceren van geluid. Dit is een goede indicatie van het akoestisch comfort in de ruimte. Een ruimte met een te hoge nagalmtijd wordt als lawaaiig ervaren, de vele reflecties zorgen ervoor dat het geluidsniveau langzaam afneemt. Indien in deze ruimte een groep mensen tegelijkertijd aan het praten is wordt het geluidsniveau versterkt door de vele reflecties waardoor mensen last krijgen van het geluid van andere pratende mensen. Gevolg is dat de mensen harder zullen gaan praten waardoor het
geluidsniveau andermaal toeneemt. Het uiteindelijke resultaat is een ruimte waarin mensen gestrest raken door het hoge geluidsniveau. Het verlagen van de nagalmtijd betekent in alle gevallen toevoegen van geluidsabsorptie in de ruimte, hiermee zal het geluid sneller uitdoven en wordt een betere ruimteakoestiek verkregen. Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid absorptie in vierkante meters wordt gebruik gemaakt van de formule van Sabine:
 
T (seconde) = 1V [m3] / 6A [m2]
 
Onze akoestische specialisten kunnen een uitgebreid advies voor u opstellen. Neem hiervoor contact op met uw technisch adviseur.

OFFERTE NODIG?

Bel voor meer informatie: 088-8877100

WILT U DAT WIJ CONTACT OPNEMEN?

Laat uw naam en telefoonnummer achter!