BOUW INDUSTRIE

Missie en strategie

Vlint is een technisch georiënteerde onderneming die zich vanuit een centrale organisatie bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en beheren van producten en diensten voor haar specifieke marktgebieden. Met haar activiteiten wil Vlint een sterke partner zijn voor haar afnemers en een solide basis bieden aan haar medewerkers.

Strategie gericht op verbreding
De strategie van Vlint is gericht op verbreding van de positie in de waardeketen van het bouw-, utiliteit- en het industriële proces.
 
Verbreding in de waardeketen van bouw, utiliteit en industrie
Dit betekent: niet alleen produceren, maar ook ontwikkelen, ontwerpen, vermarkten en beheren. Vanuit een sterke positie in haar deelmarkten streeft Vlint naar een goede geografische spreiding van activiteiten in de thuismarkt Nederland en West-Europa.
Met als basis een goede financiële positie en een permanent streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op competenties en vaardigheden op het gebied van:
 
 •Toelevering aan de bouwsector, infrastructuur, betonsector, industrie en installatiebedrijven
 •Integratie van ontwerp en uitvoering
 •Ontwikkeling van serviceconcepten op het gebied van de bouw en de onderhoudssector

OFFERTE NODIG?

Bel voor meer informatie: 088-8877100

WILT U DAT WIJ CONTACT OPNEMEN?

Laat uw naam en telefoonnummer achter!