BOUW INDUSTRIE

OVER VLINT

Vlint is de moedermaatschappij van meerdere, hecht samenwerkende bedrijven. De werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen binnen hun eigen marktgebieden in de marktsegmenten bouw en industrie. De bouw gerelateerde werkmaatschappijen zijn ondermeer actief in: toelevering en productie van materialen voor de woning- , utiliteitsbouw, civiele markt en het verlenen van services.

De Industrie gerelateerde werkmaatschappijen zijn ondermeer actief in: toelevering en productie van producten voor filtratie, ventilatie, solids handling, technisch textiel, en technische dienstverlening.
 
Vlint Holding en haar werkmaatschappijen vormen tezamen een uiterst ambitieuze en sterk groeiende organisatie, waarin innovatie, kwaliteit en oplossingen sleutelwoorden zijn. Alle werkmaatschappijen hebben een eigen identiteit en maken gebruik van de ondersteunende diensten van Vlint. Hieronder vallen de afdelingen Marketing, Inkoop, HR, Finance, Automatisering en Facility.


HISTORIE

Een rijke historie als basis voor een gezonde toekomst De geschiedenis van Vlint Holding B.V. gaat terug tot 1934, als het bedrijf zich vestigt als firma De Brouwers in Amsterdam. Het leveringsprogramma bestond hoofdzakelijk uit oliën, vetten en allerlei soorten pakkingen waaronder ook vilt. Enige jaren later werd een compagnon gevonden in de bekende Zaankanter Van der Stadt en zo ontstond de firma “De Brouwers & Van der Stad”. De firma kwam tot grote bloei in de jaren na de oorlog en werd dé leverancier van vilt en technische weefsels in Nederland. Het bedrijf was destijds gevestigd aan de rand van het IJ tegenover het bekende scheepvaarthuis in Amsterdam.

Het bedrijf bestond uit vier pijlers: filtratie, technische weefsels, vilt en wasserijbekledingen. In de loop van de jaren werd het bedrijf uitgebreid met Viltmaatschappij De Maas in Rotterdam, Viltmaatschappij Rosier & Van Brussel en Stokvis Textielmaatschappij in Amsterdam. Ook waren er veel agenturen van grote ondernemingen uit het buitenland op het gebied van vilt en technische weefsels.
 
Nadat de heren De Brouwers en Van der Stadt zich hadden teruggetrokken uit de dagelijkse leiding werd de firmanaam veranderd in Stokvis & Smits B.V., en verhuisde het bedrijf van Amsterdam naar Haarlem. Door toenemend ruimtegebrek verhuisde het bedrijf uiteindelijk naar IJmuiden. Inmiddels waren ook de pijlers waarop de firma steunde gewijzigd en nam de omzet gestaag toe. De wasserij activiteit verdween, maar de activiteiten in filtratie, technische weefsels, viltartikelen, bouwgerelateerde producten en sport bleven groeien.
 
De basis van Vlint werd in 1991 gelegd met de oprichting van Nedfilter. Klein, maar met potentie om hoger te vliegen. Dat gebeurde ook na de overname van Stokvis & Smits in 2002. Gestart vanuit de ambitie dat het beter kan, gegroeid door vakbekwaamheid en doorzettingsvermogen. De Nedfilter groep ontstond na splitsing van activiteiten in de zelfstandige ondernemingen Vilton B.V., Viltex B.V., Viltalis B.V. Omdat de Nedfilter groep zo veel meer bood dan filtratie is de groep in 2009 omgedoopt tot Vlint. Nedfilter werd een zelfstandige B.V. onder Vlint.
 
Inmiddels heeft Vlint Holding B.V. meerdere dochterondernemingen zoals: Nedfilter B.V., Vilton B.V., Vilton Services B.V., Viltex B.V., Insolids B.V., Climexx B.V. en Viltalis B.V.

MISSIE EN STRATEGIE

Vlint is een technisch georiënteerde onderneming die zich vanuit een centrale organisatie bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en beheren van producten en diensten voor haar specifieke marktgebieden. Met haar activiteiten wil Vlint een sterke partner zijn voor haar afnemers en een solide basis bieden aan haar medewerkers.

Strategie gericht op verbreding
De strategie van Vlint is gericht op verbreding van de positie in de waardeketen van het bouw-, utiliteit- en het industriële proces.
 
Verbreding in de waardeketen van bouw, utiliteit en industrie
Dit betekent: niet alleen produceren, maar ook ontwikkelen, ontwerpen, vermarkten en beheren. Vanuit een sterke positie in haar deelmarkten streeft Vlint naar een goede geografische spreiding van activiteiten in de thuismarkt Nederland en West-Europa.
Met als basis een goede financiële positie en een permanent streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op competenties en vaardigheden op het gebied van:
 

  •  Toelevering aan de bouwsector, infrastructuur, betonsector, industrie en installatiebedrijven.
  •  Integratie van ontwerp en uitvoering.
  •  Ontwikkeling van serviceconcepten op het gebied van de bouw en de onderhoudssector.

OFFERTE NODIG?

Bel voor meer informatie: 088-8877100

WILT U DAT WIJ CONTACT OPNEMEN?

Laat uw naam en telefoonnummer achter!