Microbiologisch onderzoek

In het binnenmilieu komen biologische agentia voor zoals schimmels, bacteriën en gisten. In bepaalde situaties kunnen hierdoor gezondheidsklachten bij mensen ontstaan. Deze micro-organismen kunnen onder meer groeien onder invloed van vocht, organische materie en een bepaalde temperatuur.

Het microbiologisch luchtonderzoek kan ook dienen als onderdeel van een technisch-, arbo- of facilitair beleid. Bij een microbiologisch luchtonderzoek kan de oorzaak van de klacht achterhaald worden. Het kan tevens resulteren tot een verbeterd werkklimaat, productiviteitsverhoging en een verminderd ziekteverzuim.

MEER INFORMATIE?

Bel voor meer informatie naar: 088-8877166

WILT U DAT WIJ CONTACT OPNEMEN?

Laat uw naam en telefoonnummer achter!